• vysprávkami asfaltových povrchov, opravami výtlkov na cestách
  • opravy asfaltových povrchov infražiaričom
  • zalievanie  špár v asfalte a v betóne
  • zemné pretlaky do 100 mm
  • kladenie zámkovej dlažby
  • prácami s motorovým zbíjacím kladivom,
  • rezaním asfaltu a betónu,
  • prácami s vibračnou doskou a vibračným valcom,
  • nákladná autodoprava s vyklápačom LIAZ
  • búracie práce
  • výkopové práce s Kubota -41
  • úprava terénu s UNC 060
  • kosením verejnej zelene,
  • zámočníckymi prácami
  • čistiacimi a upratovacími službami
  • ozvučovaním a osvetlovaním kultúrnych podujatí