• vysprávkami asfaltových povrchov, opravami výtlkov na cestách
 • opravy asfaltových povrchov infražiaričom
 • zalievanie  špár v asfalte a v betóne
 • zemné pretlaky do 100 mm
 • kladenie zámkovej dlažby
 • prácami s motorovým zbíjacím kladivom,
 • rezaním asfaltu a betónu,
 • prácami s vibračnou doskou a vibračným valcom,
 • nákladná autodoprava s vyklápačom LIAZ
 • búracie práce
 • výkopové práce s Kubota -41
 • úprava terénu s UNC 060
 • kosením verejnej zelene,
 • zámočníckymi prácami
 • čistiacimi a upratovacími službami
 • ozvučovaním a osvetlovaním kultúrnych podujatí