• predajom asfaltovej emulzie KATEBIT PS  C60
  • predajom vrecovaného asfaltu Cander
  • predajom vrecovaneho asfaltu Karex
  • predajom penetračných náterov
  • predajom zálievkových hmôt
  • predajom asfaltov oxidovaných stavebno izolačných (AOSI)
  • predaj infržiaričov Keizer- Morris
  • predajom posypovej soli
  • predajom soli pre hospodárske zvieratá
  • predaj tlakových reproduktorov a megafónov