Pokiaľ sa v asfaltových,  asfalto-betónových, alebo betónových plochách a komunikáciách vyskytnú rôzne pukliny,trhliny, ktoré, keď sa včas neošetria vznikajú rýhy,  výtlky a väčšie nerovnosti, na ktorých opravy sa musia vynakladať podstatne vyššie prostriedky, ako na opravy spojené s len s vypĺňaním týchto štrbín. Pre porovnanie 1 € vynaložené včas na zalievanie puklín, alebo štrbín ušetrí v budúcnosti minimálne ďalšie 4 €, ktoré je treba vynaložiť na riešenie zložitejších opráv. Ponúkame vám najrentabilnejšiu metódu ochrany a najekonomickejší spôsob predĺženia životnosti vašich asfaltových,betónových plôch a komunikácií. Zaliatím štrbín nevznikajú nerovnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri opravách robených inými spôsobmi, podstatne sa skráti oprava, tým odpadajú dlhšie obmedzenia z výluky opravovaných plôch, včas sa predchádza havarijným situáciám, nevzniká takmer žiadny odpad . . .

Ponúkame vám progresívnu metódu, ktorá sa využíva na opravu asfalto-betónovych plôch vo väčšine krajín sveta. Na jednotlivé druhy opravovaných povrchov používame najoptimálnejšie zálievky určené pre ten ktorý materiál je zálievka určená. Zálievky sú aplikované za horúca s prekrytím štrbiny 5 cm, alebo bez prekrytia. Opravované špáry dokážeme prefrézovať motorovou frézou do širky 10 mm. Vykonávame i frézovanie a zalievanie dilatačných špár.

Ukážka zalievania špár s kotlom Crafco Supershot 6.

Zalievanie s ručným zálievkovým kotlom.

Používame osvedčené zálievkové hmoty Crafco

Zalievanie obchvatu Banskej Bystrice.