Nami používaný  samolepiaci asfaltový pás na opravu trhlín,  puklín asfaltových a betónových povrchov, je extra priľnavý, flexibilný a zabraňuje prenikaniu vody do opravovaných miest. Je odolný voči mrazu a jeho použiteľnosť je možná na komunikáciách všetkých typov, letiskových plochách, parkoviskách . . .

1.  asfaltový pás 6 cm široký na vysprávky rovných trhlín a puklín do šírky 1,2 cm.

2. asfaltový pás 10 cm široký na opravy nerovných trhlín do šírky 3,8 cm.