1. Oprava asfaltových povrchov – za tepla.

Oravy vykonávame klasickým spôsobom:

- vypílením opravovaného miesta pílou na asfalt

- vybraním  materiálu z opravovaného miesta

- vyfúkaním jamy

- penetráciou opravovaného miesta

- položením nového asfaltu do pripravenej jamy

- hutnením čerstvého asfaltu

2. Oprava ciest, chodníkov – asfaltových povrchov – za sudena.

a) pomocou asfaltovej katioaktívnej emulzie katebit S60

Je to progresívna metóda používaná a osvedčená v Južnej a v Severnej Amerike, Kanade,

Nemecku, Švédsku, Dánsku, Holansku, Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku a i na

Slovensku. Použitelnosť v teplotnom rozmedzí +10ºC  a viac.

Výhody tohto spôsobu :

-         odpadá riziko zachladnutia asfatu a tým nedostatočné zliatie tohto asfaltu s pôvodným okolitým povrchom, nehrozí riziko uvolnenia záplaty z vysprávky

-         pri tomto spôsobe dochádza absolútnemu zliatiu asfaltovej záplaty s pôvodným okolím

-         rovnosť vyspravovaného povrchu – nevznikajú po vysprávkach hrbole ani jamy

-         flexibilnosť

-         životnosť

2. pomocou vrecovného asfaltu KAREX.

Výhody tohto spôsobu :

-         všetky výhody, ako pri predchádzajúcom spôsobe + možnosť použitia materiálu  od +5 do vonkajšej teploty do -10ºC

-         možnosť použitia i na cesty I. triedy (bežne sa používa na opravy jám a výtlkov na týchto

komunikáciách )

Ukážky z opráv.