Vykonávame hutniace práce s  :  – vibračnou doskou

                                                         – vibračným pechom

                                                         - ručne vedeným vibračným valcom