Pokiaľ sa na vozovke nachádzajú kanalizačné poklopy tieto sa často pôsobením vonkajších vplyvov uvolňujú, vozovka okolo nich sa rozpadá a týmto rušivo pôsobia na na komfort jazdy, hrkocú a zle i vizuálne pôsobia.

Naša firma vykonáva opravy týchto porúch vyzdvihnutím takýchto kanálov do roviny s vozovkou a zastabilizovaním proti ďalším posunom.

Na opravy používame kvalitné nemecké materiály, oprava jedného kanála trvá cca 3 hodiny (záleží od rozsahu poškodenia) a hneď po opravovanom mieste môže byť pustená doprava.

Ukážky z opráv,  alebo výmeny kanalizačných poklopov :