Výkopové a búracie práce vykonávame s lopatami šírky 40 , 80 cm a  pneumatickým kladivom HRK 2000.