Výkopové a búracie práce vykonávame s lopatami šírky od 23 do 50  cm a 100 cm svahovacou lopatou .