KATEBIT PS (C 60 B7 – podľa EN)

Asfaltová emulzia pre obaľovanie kameniva a recyklátu za studena

Vzhľad a vlastnosti:

KATEBIT je kationaktívna emulzia cestného asfaltu vo vode výrazne kyslého charakteru, hnedej až čiernej farby s dokonalou priľnavosťou k vlhkému a kyslému kamenivu.

KATEBIT nesmie v žiadnom prípade prísť do styku s anioaktívnými emulziami. Pri styku s týmito emulziami dochádza k okamžitému vyzrážaniu.

Použitie:

KATEBIT má pre svoje nenáročné spracovanie a lacnú dopravu ( nie sú nutné cisterny ani žiadna zvláštna technika ) veľmi široké využitie k opravám živičných vozoviek /výtlky/, k vyplňovaniu a urovnaniu výrezov vozoviek po pokládke kanalizácie, plynu a pod., alebo i pri budovaní chodníkov atď. 

Balenie:

KATEBIT sa dodáva v sudoch nevratných o obsahu 190 kg.

 CENA

Názov výrobku   Cena Balenie
KATEBIT PS/C 60 B7/SN           Sud nevratný 190 kg