CANADER – studená asfaltová zmes s ktorou je možné pracovať i pri daždi, snehu v teplotnom

rozmedzí od -10ºC až +15ºC.

Jedná sa o asfalt, ktorý prešiel náročnými testami v bavorských laboratóriách LGA

Norimberg a ktorý sa úspešne používa vo viacerých sveta. Jeho využitie je všestrané

od opráv výtlkov na cestách cez výrobu nových chodníkov, oprav po prekopávkach

inžinierských sietí . . .

Jej výhodou je i to, že okamžite po ukončení opravy je možné po opravenej ploche jazdiť!

Výdatnosťje 25 kg/1cm hrúbky na 1 m².


CENY :

Druh Balenie Cena za 25 kg
CANADER 25 kg

Na palete je 40 ks vriec.