Tento infražiarič je určený na opravy asfaltových povrchov s využitím pôvodného asfaltu výmolov, poklesov, špár, sieťového rozpadu. Má dve 107×99 cm nezávislé kontrolované infračervené zóny s celkovým pokrytím 2,12 m2. Na ohrev sa používajú dve propánové, alebo propán-butánové 10 kg fľaše.