Spoločnosť ABC – servis s.r.o.

vznikla v roku 2009. Nadviazala na úspešné 17 ročné pôsobenie fyzickej osoby MAŠA – Marian Šajban.

asfalty -  opravy parkovísk -povrchy – vysprávky – výtlky na cestách -opravy asfaltových povrchov s infražiaričom - predaj infražiaričov  Keiser-Morris KM 2-18X -opravy výtlkov - rezanie špár – frézovanie a zalievanie dilatačných špár -  zalievanie prasklín v asfalte – zalievanie betónových špár – opravy výšky kanalizačných poklopov a vpustí – predaj zálievok – predaj zálievkových materiálov – asfalty oxidované stavebno izolačné - rezanie asfaltu – rezanie betónu – asfaltérske práce – kladenie farebných protišmykových povrchov – kladenie zámkovej dlažby – vibračná doska – vibračný valec – nákladná autodoprava s vyklápačom Liaz – nákladná autodoprava s hydraulicou rukou – predaj stavebných hmôt – predaj štrkov –  predaj pieskov –  predaj homoku  - predaj cementu – predaj prírodného kameňa andezitu na dlažby – predaj prírodných remienkov  - búracie práce – výkopové práce s DH 112 – zemné práce – kladenie zámkovej dlažby –  predaj dunajského štrku - kosenie verejnej zelene – zámočnícke práce – upratovacie služby – upratovanie – ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych podujatí – vrecovaný asfalt – cander – karex – penetračné nátery – posypová soľ – soľ pre hospodárske zvieratá – Maša – svadby, plesy podnikové párty, narodeninové oslavy, promócie, stretávky,bankety, routy, diskotéky, House párty , oldies párty i video oldies párty, stužkové…

Naša spoločnosť sa zaoberá :

  • Službami
  • Obchodnou činnosťou
  • Vysprávkami asfaltových povrchov, opravami výtlkov na cestách
  • Ozvučovaním a osvetľovaním kultúrnych akcií